EN – Polityka Prywatności w języku angielskim

Wstęp

Diesel Engine Service Sp. z o.o. (dalej “DES) uznaje i respektuje prawa oraz prywatność jednostek. To dotyczy aplikantów, obecnych oraz byłych pracowników, dostawców oraz klientów.

Ten dokument ma na celu wyjaśnienie tego co robimy z Twoimi danymi osobowymi, niezależnie od tego czy rozważamy zatrudnienie, kontynuację współpracy z Tobą, dostarczenie usług, zlecenie usług, czy też, gdy odwiedzasz naszą siedzibę lub stronę internetową.

Opisuje on również sposób w jaki pozyskujemy, przechowujemy i obsługujemy Twoje dane osobowe, i jak w ten sposób wypełniamy nasze zobowiązania prawne. Uważamy prywatność za niezwykle istotną i zobowiązujemy się do zabezpieczenia i ochrony Twojego prawa do prywatności. Użycie słowa „przetwarzanie” w tej Polityce Prywatności oznacza również takie działania jak zbieranie, obsługa, wykorzystywanie, przechowywanie oraz ochranianie Twoich danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do osób takich jak nasi pracownicy, klienci, goście, dostawcy towarów i usług, odwiedzający naszą stronę internetową i inne osoby, z którymi możemy się kontaktować w związku z naszą działalnością.

Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności została utworzona w celu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, włącznie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Firma odpowiedzialna za Twoje dane osobowe (Administrator Danych):

Nazwa: Diesel Engine Service Sp. z o.o.
Telefon: +48 91 3500291
E-mail: info@d-e-s.pl
Adres: Wakacyjna 47, 71-783 Szczecin

 

Koordynator Ochrony Danych

Imię: Adam Wiszowaty
Telefon: +48 91 3500291
E-mail: info@d-e-s.pl
Adres: Kolumba 60a, 70-035 Szczecin

 

W jaki sposób możemy wykorzystać dane osobowe?

Możemy przetwarzać dane osobowe w ramach naszej działalności w celu wykonywania umów zatrudnienia, koordynacji świadczonych usług, zarządzania ryzykiem, obsługi reklamacji, przetwarzania dokumentów, marketingu oraz sprzedaży.

 

Jakie dane osobowe pozyskujemy?

Pracownicy:

W celu rekrutacji i zatrudnienia musimy przetwarzać pewne dotyczące Ciebie informacje. Zbieramy jedynie dane, które pomagają nam realizować proces rekrutacji oraz zatrudnienia. Na przykład, potrzebujemy informacji takich jak: Twoje imię, wiek, dane kontaktowe, edukacja, historia zatrudnienia, kontakt w sytuacji awaryjnej, najbliższy krewny, prawo do pracy, kopia paszportu, rozmiar odzieży, dane konta bankowego oraz inne informacje potrzebne do zatrudnienia, lub które chciałbyś nam przekazać. W stosownych przypadkach i zgodnie z przepisami prawa, możemy także zbierać informacje dotyczące Twojego zdrowia oraz wcześniejsze wyroki skazujące.

Aby umożliwić naszym pracownikom wykonywanie obowiązków, przekazuje się im dane kontaktowe pozostałych pracowników, takie jak: imię, stanowisko, numer telefonu, adres, służbowy adres e-mail.

Klienci

Aby umożliwić nam komunikację z Wami oraz aby zapewnić możliwość oferowania i wykonywania naszych usług, potrzebujemy pewnych indywidualnych danych kontaktowych (np. imiona, numer telefonu, adresy e-mail).

Zapewniamy, że nasz kontakt marketingowy z Wami jest adekwatny.

Użytkownicy Strony Internetowej

Zbieramy pewne informacje w celu doskonalenia korzystania z naszej strony.

Obejmują one częstotliwość odwiedzin i czas, kiedy nasza witryna jest odwiedzana najczęściej.

Dostawcy towarów i usług

Zbieramy niewielkie ilości informacji od naszych Dostawców, dla zapewnienia ciągłości działalności. Potrzebujemy danych kontaktowych pewnych osób w Waszej firmie, aby móc się z Wami komunikować. Potrzebujemy również innych danych, takich jak dane konta bankowego, aby uiścić należności (jeśli to część umowy lub zlecenia pomiędzy nami.

Kontakt w sprawach nagłych

Zachowując należytą staranność przy ochronie danych osobowych, w pewnych okolicznościach będziemy zbierać dane kontaktowe w sprawach nagłych.

Goście

Podczas odwiedzin na naszym terenie, zbieramy niezbędne dane osobowe konieczne do celów powiadamiania i bezpieczeństwa. Dla celów bezpieczeństwa możemy użytkować system kamer CCTV. Kamery mogą działać jedynie w przestrzeni wspólnej i mają być umiejscowione tak, aby nie naruszać przestrzeni osobistej. Zapis jest przechowywany nie dłużej niż przez miesiąc a dostęp jest ściśle regulowany.

 

Podstawy prawne pozwalające na przetwarzanie danych osobowych

W celu prowadzenia działalności i wypełniania naszych zobowiązań, musimy prowadzić rzeczywiste i zasadnicze czynności przetwarzania. Są nimi:

 1. Zawieranie umów
 2. Wypełnianie umów
 3. Wykonywanie usług
 4. Fakturowanie, płatności oraz ściąganie należności
 5. Komunikacja pozamarketingowa
 6. Marketing i komunikacja marketingowa
 7. Odpowiedzi na żądania dot. przetwarzania danych
 8. Ocena wydajności
 9. IT oraz wsparcie systemów teleinformatycznych
 10. Obowiązki wynikające z przepisów prawa
 11. Odpowiedzi na zapytania, wnioski i skargi
 12. Proces zatrudnienia
 13. Szkolenia i certyfikacje
 14. Komunikacja w sprawach nagłych
 15. Interakcja z innymi organizacjami, grupami branżowymi lub stowarzyszeniami

 

Kto będzie miał dostęp lub otrzyma dane?

Musimy udostępniać dane osobowe innym osobom oraz organizacjom. Poniższa lista zawiera opis organizacji, jakim będziemy mogli udostępnić niektóre z danych osobowych w naszym posiadaniu.

 1. Agenci i brokerzy
 2. Partnerzy biznesowi i doradcy
 3. Rząd i samorządy
 4. Pozywający, beneficjenci, pełnomocnicy oraz remitenci
 5. Podmioty prowadzące postępowania wyjaśniające
 6. Skarżący i żądający
 7. Sądy i trybunały
 8. Obecni, byli i potencjalni pracownicy
 9. Klienci
 10. Organizacje edukacyjne i egzaminacyjne
 11. Agencje zatrudnienia i rekrutacyjne
 12. Rodzina, powiązani i pełnomocnicy osób, których dane przetwarzamy.
 13. Organizacje finansowe i doradcze
 14. Służba zdrowia, pomoc społeczna i organizacje pożytku publicznego
 15. Organy ścigania
 16. Rzecznik praw i inne organy urzędowe
 17. Inne firmy współpracujące
 18. Zawodowi doradcy
 19. Dostawcy towarów i usług
 20. Organizacje sondażowe oraz badawcze
 21. Związki zawodowe, organizacje handlowe lub zawodowe

 

Państwa w których dane będą przechowywane, przetwarzane i udostępniane.

Zbierane przez nas Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane w innych państwach UE oraz każdym innym kraju, w którym my lub nasi kontrahenci prowadzą działalność. W przypadku konieczności przekazania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, dochowamy należytej staranności i zabezpieczeń, aby transfer odbył się zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony danych.

 

Przekazywanie danych osobowych poza UE

W pewnych sytuacjach możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza UE. Może się to stać tylko jeśli poniższe prawne kryteria zostaną spełnione:

 1. Wyraziłeś jednoznaczną zgodę na takie przekazanie, a my Cię poinformowaliśmy o ryzyku z tym związanym.
 2. Przekazanie jest konieczne do:
  a) Wykonania umowy pomiędzy nami
  b) Wykonania innej umowy w Twoim interesie.
 3. Musimy zabezpieczyć żywotne interesy Twoje lub innych, nie masz fizycznej możliwości wyrażenia zgody (np. podczas rejsu na statku).

 

Jak długo dane będą przechowywane?

Przechowywanie danych może być konieczne z poniższych powodów:

 1. Wypełnianie przepisów prawa
 2. Dokumentowanie zdarzeń w razie przyszłych sporów
 3. Potrzeby operacyjne
 4. Cele statystyczne i archiwizacyjne

 

Prawo do wycofania zgody

W sytuacjach, w których prosimy i otrzymujemy Twoją zgodę na przetwarzanie, jesteśmy również zobowiązani do zaprzestania przetwarzania, jeśli zdecydujesz się na wycofanie zgody. Wycofanie zgody jest tak samo proste jak jej udzielenie. Wycofanie zgody nie może być datowane wstecznie i nie ma wpływu na dotychczasowe przetwarzanie w trakcie trwania zgody.

 

Prawo dostępu, zmiany, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu i żądania kopii

W pewnych okolicznościach masz określone prawa dotyczące Twoich danych osobowych. Są to:

 1. Dostęp do kopii Twoich danych osobowych.
 2. Sprzeciw wobec przetwarzania, na które się nie zgadzasz
 3. Zaprzestanie otrzymywania materiałów reklamowych
 4. Poprawienie, usunięcie lub zniszczenie niepoprawnych danych
 5. Złożenie skargi w odpowiednim urzędzie ochrony danych
 6. Żądanie odszkodowania za złamanie przepisów RODO

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z Koordynatorem Ochrony Danych.

 

Ciasteczka

Nasza strona www.d-e-s.pl zbiera ciasteczka do celów statystycznych oraz analitycznych, a także w celu dopasowania zawartości do odbiorcy. Jeśli tego sobie nie życzysz, ale chciałbyś odwiedzić naszą stronę, prosimy o odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki.

 

Automatyczne podejmowanie decyzji

Nie korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji.